There's just one step left for you to play your part in defending innocent human life!

[DE] - Es bleibt Ihnen nur noch ein Schritt, um Ihren Teil zum Schutz unschuldigen menschlichen Lebens beizutragen!

[NL] - Er rest jou nog maar één stap om je steentje bij te dragen aan de bescherming van onschuldig menselijk leven!

Please select your preferred language below to sign the petition:

[DE] - Bitte wählen Sie unten Ihre bevorzugte Sprache, um die Petition zu unterzeichnen:

[NL] - Selecteer hieronder de taal van je voorkeur om de petitie te ondertekenen: