Na Amerika ook in Europa Met gebed en strijd stoppen we de zonde van abortus!

Na Amerika ook in Europa Met gebed en strijd stoppen we de zonde van abortus!

Amerika neemt de afslag naar pro-life. Wanneer volgt Europa?

“Gij zult niet doden.” Zo luidt één van Gods tien geboden. Bondig en helder. Je mag niet het leven beëindigen van een onschuldig mens. Daar staan we allemaal voor, nietwaar?

De realiteit is anders.

Met de goedkeuring van wetgevers en de collaboratie van het medisch establishment vindt elke dag een genocide plaats. De genocide van abortus.

Met een scherpe tang kraakt de aborteur de schedel van het kindje. Stukje voor stukje haalt hij het gebroken bot uit de baarmoeder.

Het is een ingreep waar je maag bij omdraait.

Daarom spreekt de abortuslobby graag in verhullende taal. Abortus is het “onderbreken van de zwangerschap”. Het is absurde taal - alsof zwangerschap een vakantie is die je even onderbreekt en daarna weer voortzet.

Abortus doodt kinderen. Dat is de gruwelijke realiteit. Maar een realiteit die verleden tijd kan worden!

Kijk naar Amerika. Daar heeft het Hooggerechtshof het Roe vs. Wade-vonnis vernietigd. Abortus is niet langer een ‘grondwettelijk recht’. Een belangrijke stap richting de effectieve bescherming van ongeboren kinderen.

Wanneer volgt Europa? Liever vandaag dan morgen.

Want ook vandaag worden op ons continent meer dan 2.000 kinderen gedood. Een misdaad tegen de menselijkheid. En een slag in het gelaat van onze liefdevolle God, die Schepper van al het leven is!

Teken de petitie nu!

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Deze brochure heeft als doel het verdedigen van het recht op leven van ongeboren kinderen, volgens de leer van de katholieke Kerk. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat “iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is.” (Fil. 2:11).

10 redenen waarom abortus een kwaad en een zonde is

Tegen de tijd dat u deze brochure uit heeft, zijn er 15 kinderen geaborteerd

Ieder jaar worden in Europa 1.000.000 kinderen geaborteerd. Tegen de tijd dat u klaar bent met het lezen van deze brochure, zullen er weer 15 kinderen gedood zijn. Er zal een streep getrokken worden door het plan, dat God voor deze mensen had gemaakt. Kunnen wij onverschillig blijven toekijken bij zo’n immense afslachting? NEE.

Lees daarom de top 10 redenen waarom abortus verkeerd is en waarom we er ons tegen moeten blijven verzetten

Reden 1: Abortus beledigt God

Abortus is niet slechts een persoonlijke keuze. Het is een ernstige belediging van God en Zijn schepping. De strijd tegen abortus is altijd een religieuze strijd geweest, een strijd die wereldwijd voornamelijk gevoerd wordt door katholieken. Dit komt doordat de leer van de katholieke Kerk op dit vlak zeer duidelijk en ondubbelzinnig is: Het uitvoeren van abortus staat gelijk aan een moord. Er zijn geen uitzonderingen toegestaan, er is geen compromis mogelijk.

Reden 2: Onze dodelijkste oorlog

Wereldwijd berooft abortus meer dan 40 miljoen kinderen het leven - per jaar

De terreurstrijd die voortdurend omwille van abortus wordt gevoerd, heeft geleid tot een nieuw nationaal bewustzijn van de enorm hoge prijs die deze strijd kost. Voor velen heeft ze ook een verlangen naar vrede teweeggebracht. Desondanks gaat de ergste oorlog onverminderd verder. Dit is een oorlog zonder grenzen die wereldwijd meer dan 40 miljoen miljoen mensen per jaar het leven beroofd. Een dergelijke verschrikkelijke teistering overtreft zelfs de ergste acties van terroristen. Deze teistering raakt namelijk de kern van de mensheid: het gezin. Door het vernietigen van de meest basale band - die tussen de moeder en het kind - lost abortus de waardevolle lijm op die ons land bij elkaar houdt.

Hoewel de moeder en het kind de eerste slachtoffers zijn, is er geen enkel element van onze maatschappij dat niet wordt aangetast door abortus. Moeder, kind, vader, echtgenoot, tante, oom, vriend, broer of zus en grootouders leiden allemaal aan de littekens van het mes van de aborteur. Vrede in het buitenland betekent niets zonder vrede thuis.

Reden 3: Het leven begint vanaf de conceptie

Hoe jong of hoe oud je bent, hoe klein of hoe groot... Je bent MENS vanaf conceptie

Deze definitie is terug te vinden in elk respectabel medisch leerboek. Het is irrationeel en sofisterij om leven pas vast te stellen op een bepaald punt na de fusie van het eitje van de moeder en het zaadje van de vader. Slechts machines zoals klokken en auto’s ontstaan deel voor deel. Levende wezens beginnen op een zeker moment te bestaan en ontvouwen zich geleidelijk aan volgens hun genetisch potentieel.

Het menselijk leven ontstaat op het moment van de conceptie, ook al bestaat het op dat moment nog maar uit een enkele cel. Niet het gewicht of de lengte is belangrijk, maar het wezen - dat volledig mens is. Het ongeboren kind heeft een eigen, onveranderlijke en onherhaalbare genetische code.

Deze code is en blijft het hele leven lang uniek in de geschiedenis. En aan het nieuw ontstane wezen zal enkel nog voeding en zuurstof toegevoegd worden.

Teken de petitie nu!

Reden 4: De mensheid moet het onschuldige leven verdedigen

Het eerste en belangrijkste instinct van de mens is het behouden van het leven. Het begint met zelbehoud en breidt zich uit naar de gehele mensheid. Door familiebanden, relaties en uiteindelijk door het gemeenschappelijke behoren tot het menselijke geslacht. “Zwangerschapsabreking”, zoals de abortuslobby het noemt, stopt het kloppen van het hart van een onschuldig menselijk wezen en is in strijd met de basisvoorwaarden van de menselijke natuur. Het is een verzaken aan natuurwetten en het heeft de Europese landen achtergelaten als landen die zonder de hulp van massamigratie niet in staat zijn zichzelf te bevolken.

Reden 5: Abortus is onveilig

Na abortus hebben vrouwen 50% meer kans op borstkanker

In vergelijking met andere medische procedures is de abortusindustrie grotendeels ongereguleerd. Hoewel er geen statistieken zijn van het aantal vrouwen dat gestorven is door een mislukte ingreep, heeft LifeDynamics.com een lijst samengesteld van 249 vrouwen die gestorven zijn door legale abortussen.[1] Verder gaf het National Cancer Institute aan dr. Janet Daling, een voorstander van abortus, de opdracht om samen met haar collega’s aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center onderzoek te doen naar een eventuele samenhang tussen abortus en kanker.

Uit dit onderzoek bleek het volgende: binnen een groep van vrouwen die allemaal minstens eenmaal zwanger zijn geweest, hadden de vrouwen die een abortus ondergingen 50% meer kans op borstkanker dan de anderen.[2] Ook het officiële tijdschrift van de Catholic Medical Association, The Linacre Quarterly, publiceerde een studie met gelijkaardige resultaten: “Er is een wereldwijd bewijs dat spreekt voor een samenhang tussen een uitgevoerde abortus en borstkanker”.[3]

Reden 6: Een biogenetische Toren van Babel

In een cynische maar logische progressie brengt de cultuur van de dood het menselijk leven tot het punt van zelfvernietiging. Haar nieuwe grenzen zijn embryonale stamcel-onderzoeken en het onderzoek naar menselijke klonen. In naam van de wetenschap en de gezondheid wordt het menselijk leven vernietigd bij haar aanvang. Het klonen in “gelimiteerde” maten wordt benut om bruikbare cellen te produceren, die dan weer geoogst en gemanipuleerd kunnen worden ten voordele van de levende mensen.

Kortom, de nog overgebleven ethische barrières die de menselijke waardigheid en Gods rechten in de Schepping beschutten, worden gestaag afgebroken. De biotechnische revolutie heeft niet enkel het doel om ziektes te genezen.

Deze revolutie wil ook een brave new world door genetisch gesleutel en wil de samenstelling en het ontwerp van de mens zelf veranderen. We kunnen niet toestaan, dat God verder uitgedaagd en dat deze “nieuwe Toren van Babel” voltooid wordt. Dit alles zou zich namelijk nog eens al een doos van Pandora kunnen ontpoppen en een ongekende ethische en morele catastrofe teweegbrengen in ons land.

Reden 7: Het doorbreken van de abortuscyclus

De abortusmentaliteit verwoest het gezin

Abortus is een zonde die veel en verregaand kwaad met zich meebrengt. De abortusmentaliteit verwoest het gezin. Ze maakt het moeilijk voor de jonge mensen die het geluk hadden de zwangerschap te overleven, om een hecht gezin te vinden die onverbrekelijk verbonden is door het huwelijk tussen één man en één vrouw. Kinderen hebben families nodig die hun verzorgen, hun onschuld beschermen en helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid.

Nog meer hebben kinderen behoefte aan een thuis, dat hun de mogelijkheid biedt om het geloof te ontdekken. Dat stelt hen in staat om God te leren kennen, te dienen, hem lief te hebben en om eens gelukkig bij Hem te kunnen zijn in het hiernamaals.

Zolang als het traditionele gezin in gevaar is, zullen we niet in staat zijn om de machten achter de abortusindustrie te kunnen breken. Zolang het geloof dood blijft bij de zielen kunnen we niet afrekenen met de verdorvenheid van seksuele immoraliteit, die de verontreinigde bodem is waar de abortusbeweging op groeit en bloeit.

Reden 8: Roe versus Wade: dodelijke leugens

Het is nu 49 jaar geleden dat het Amerikaans Hooggerechtshof naar aanleiding van de beruchte Roe vs. Wade-zaak abortus provocatus legaliseerde. Deze beslissing was gebaseerd op een onvoorstelbare hoeveelheid leugens. Leugens die wereldwijd voortleven na de recente vernietiging van Roe vs. Wade door het Hooggerechtshof.

Leugens die elk decennium meer dan 400 miljoen doden eisen. Hoe kan zo’n slachtpartij, waarvan het slachtofferaantal vergelijkbaar is met dat van de regimes van Hitler en Stalin, getolereerd worden in het Westen? In een beschaving die naar verluidt gebaseerd is op morele waarden en op mensenrechten?

Reden 9: Stop met de leugens!

Na 14 weken voelt het ongeboren kindje al pijn

Het hart van het ongeboren kind begint op de 24ste dag te kloppen en de hersengolven worden al na 43 dagen gemeten.[4] Als deze criteria gebruikt worden om de dood vast te stellen, waarom kunnen ze dan niet tevens dezelfde maatstaven gebruiken om leven vast te stellen bij een vrucht in de moederschoot? Na 14 weken kan het ongeboren kindje al pijn voelen.[5] Vanaf 22 weken kunnen te vroeg geboren baby’s al buiten de moederschoot overleven.[6] Een embryo is geen ‘ontwerp’ dat pas na verloop van tijd een mens wordt. Een embryo is een mens.

Reden 10: Het gladde ijs

Eerst waren het de anticonceptiva. Toen abortus en het homo-“huwelijk”. Hoe lang nog voordat vernietigingskampen voor mensen met een ongewenste ideologie aanvaard zullen worden? Als abortus overal ter wereld geaccepteerd is, welke logische argumenten hebben we dan om kindereuthanasie, ‘postnatale’ abortus en andere vormen van moord en tirannie tegen te houden...?

Voetnoten

De uitgever van de flyer die u heeft ontvangen is Stichting Civitas Christiana

Als u deze flyer wilt downloaden, klik dan hier

OVERTUIGD?

Teken de petitie

Stop Macron. Maak van abortus geen Europees grondrecht!

Geachte mevrouw Metsola,

President Macron wil dat de Europese Unie abortus opneemt in het Europese Handvest van Grondrechten.

Dit is onbestaanbaar. Abortus kan nooit een authentiek ‘recht’ zijn. Het is een misdaad tegen het kind en tegen God.

Ik roep u op uw pro-life overtuiging trouw te blijven. En als voorzitster van het Europees Parlement alles in het werk te stellen om de heiligheid van het ongeboren leven in de Europese Unie te garanderen!
Donate